HomeOver onsDienstenCursussenContact
Datamanagement
Divisie 6 - VUmc
Home

De afdeling datamanagement biedt datamanagement support aan onderzoekers en onderzoeksprojecten gedurende alle fasen van het onderzoek. 

Hierbij wordt gewerkt volgens de (kwaliteits)richtlijnen op het gebied van datamanagement voor epidemiologisch en klinisch wetenschappelijk onderzoek (GCP).

De afdeling datamanagement heeft de volgende taken:

  • Ontwikkeling, beheer en ondersteuning van een datamanagement infrastructuur bestaande uit (ICT) voorzieningen voor dataverzameling, -verwerking en -ontsluiting en standaarden en procedures.
  • Adviserende en uitvoerende datamanagement ondersteuning aan zowel epidemiologische als klinische onderzoeksprojecten.
  • Verzorgen van trainingen en introducties op het gebied van datamanagement aan onderzoekers.