HomeOver onsDienstenCursussenContact
Datamanagement
Divisie 6 - VUmc
Diensten

Adviserende en/of uitvoerende dienstverlening

Dataverzameling

 • Ontwikkeling online (webbased) vragenlijsten 
 • Ontwerp van eCRF’s en het inrichten van een GCP Clinical Trial Datamanagement Systeem   
 • Ontwikkeling programma’s voor data-entry en het afnemen van face to face of telefonische interviews
 • Ontwerp en inrichting databases voor het beheer van de dataflow en studievoortgang
 • Maatwerk (relationele) onderzoeksdatabases
 • Maatwerk webapplicaties voor het verzamelen en beheren van onderzoeksgegevens 

 Databewerking

 •  Koppelen, (her)structureren en extraheren van gegevens
 • Conversie van bestanden
 • Datadefinitie
 • Datacleaning
 • Datatransformatie
 • SPSS syntaxen en rekenmodellen
 • (Standaard) rapportages

Datamanagement infrastructuur

De afdeling ontwikkelt, beheert en ondersteunt een datamanagement infrastructuur bestaande uit:

 • faciliteiten voor dataverzameling, dataverwerking, databeheer, datadocumentatie en archivering
 • standaarden, procedures en richtlijnen voor het promoten van best practices zodat niet ieder voor zich het wiel hoeft uit te vinden
 • trainingen en introducties

Faciliteiten

 • Online dataverzameling en webbased vragenlijsten
 • Systemen voor handmatige invoer en interviews
 • Clinical (Trial) Datamanagement software
 • Database systemen voor bewaken van de dataflow en studievoortgang in een project
 • Webbased beschikbaarstelling van databestanden